ISICWANGCISO NOKUVELA

ISICWANGCISO NOKUVELA

Iibhloko zeGrass kunye neebhloko zokudibanisa

22
33
66
11
77
55
44
99
88
222
333
444
555
111

Isitena esinqabileyo

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8

Ilitye elijikelezayo

11
3
10
2
9
1
8
7
6
5
4

Ibeka isitena

111
222
333
444

Vimba

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8